Jak na firemní kulturu?

Firemní (též podniková či organizační) kultura je relativně nový pojem, který se v posledních dekádách skloňuje čím dál častěji. Není divu – silná a dobře opečovávaná firemní kultura vám ušetří personální nepříjemnosti a snadno se stane i konkurenční výhodou.

Ale hezky od začátku. Co to vlastně vůbec je? A proč by vás to mělo zajímat?

Tvář vaší organizace

Význam slova „firemní“ zajisté představovat nemusíme. Naopak „kultura“ je velmi komplikovaný termín, na jehož přesné definici se filosofové, sociologové a antropologové nedokážou definitivně shodnout. V běžné řeči jím každý myslí něco trochu jiného, což platí i v našem spojení „firemní kultura“.

Velmi obecně můžeme říci, že jde o jakousi tvář či identitu dané organizace. Na rozdíl od marketingového pojetí značky se ale projevuje zejména vnitřně. Atmosféra ve firmě má přímý vliv na spokojenost zaměstnanců, stojí tedy za to o ni pečovat – spokojený zaměstnanec určitě podá lepší výkon než ten, kterému se u vás nelíbí a nemůže se dočkat, až uteče jinam.

Co vaše firma dělá? A proč?

Tržní prostředí je ve 21. století nasycenější než kdy dříve. Vyrábíte brzdové kotouče nebo pečete koblížky? Paráda, ale to i tisíce a tisíce dalších firem. Abyste přilákali věrné zákazníky a nadšené zaměstnance, musíte ke kvalitním produktům nabídnout něco navíc.

Vaše vize, poslání, filosofie – zkrátka to, čeho se snažíte dosáhnout nad rámec obyčejného prodeje výrobků či služeb – je zásadním faktorem jak pro PR a marketing, tak pro firemní kulturu. Protože i ten nejobyčejnější podnik s tím nejobyčejnějším sortimentem může zaujmout sympatickou filosofií.

Jenom takové divadýlko? Ani náhodou

Při řízené snaze o zavedení firemní kultury je jednoduché spadnout do prázdných frází, symbolů a rituálů. To, že všem od náměstka po skladníka oblečete stylový stejnokroj a vyzvete je, aby si tykali a pili spolu každé ráno v osm kafe, je sice hezké, ale pokud se jeden stále cítí jako bláto na botách toho druhého, opravdová sounáležitost z toho vznikne jen těžko.

Aby se ve vašem kolektivu cítil dobře opravdu každý, je potřeba si uvědomit, že jste všichni lidé a ani bez jednoho by to nešlo. Ale jak předejít časté situaci, kdy prestižnější pozice nahlížejí na ty méně kvalifikované s určitou nadřazeností (ne-li pohrdáním) a dělníci netuší, k čemu ti „kravaťáci“ vlastně jsou?

Kouzelné slovo: komunikace

Nedostatek úcty k něčí práci zpravidla pramení z jejího nepochopení. A tomu, podobně jako bezpočtu jiných problémů v podnikání i v životě samotném, lze předcházet transparentní komunikací.

Ta je základem každého zdravého vztahu, od manželství až po mezinárodní obchodní partnerství. Vždy platí, že o společných cílech a případných komplikacích je nejlepší si promluvit na rovinu a upřímně. Pokud z toho zúčastnění mají z jakéhokoli důvodu strach, moc se toho nevyřeší.

Aby levá ruka věděla, co dělá pravá

Důležitou podmínkou vzájemného respektu a sounáležitosti je pochopení jednotlivých rolí.Snažte se, aby pokud možno každý zaměstnanec aspoň zhruba tušil, co dělají ostatní (minimálně na jeho pracovišti), a chápal, jak to přispívá k chodu celého podniku.

Je-li možné práci kolegů názorně předvést, rozhodně do toho. „CNC frézař“ nebo „nákupčí“ toho neznalým moc nemusí říct, ale krátká ukázka i skeptika přesvědčí, že ten druhý ví, co dělá, a je důležitou součástí firmy.

Nebojte se mluvit

Zapůsobilo na vás, jak si člen vašeho týmu poradil s výzvou? Řekněte to! Jiný kolega sice nepodává výjimečné výsledky, ale je na něj 100% spoleh? Oceňte to! K nejrozšířenějším duševním problémům dnešní doby patří syndrom vyhoření – zjednodušeně řečeno pocit, že to, čemu věnujeme nejlepší léta svého života, nemá smysl. Takže své podřízené a kolegy aspoň občas ujistěte, že si jejich úsilí vážíte. Nic vás to nestojí a všem se bude lépe dýchat.

Stejně tak je třeba včas řešit nespokojenost. Pokud vám někdo leze na nervy, pravděpodobně to nedělá schválně a rád vám vyjde vstříc, když to v klidu proberete a své stanovisko rozumně vysvětlíte. Hlavně nečekejte, že se problém časem vyřeší sám – spíše vás jen postupně dovede k šílenství a dotyčný se bude divit, proč se po něm „zničehonic“ vozíte.

Jak u chvály, tak u méně příjemných konfrontací platí, že čím konkrétněji se vyjádříte, tím účinnější vaše komunikace bude. „Dobrá práce“ ani „zklamal jsi mě“ toho samo o sobě moc neříká.

Je to maraton, ne sprint

Tak co, tušíte, že nadešel čas přehodnotit svou firemní kulturu? Skvělé! Ale nepřežeňte to – pokud změny nastanou příliš náhle a prudce, bude pro všechny těžší se na ně adaptovat. Navíc obratem o 180° vzbudíte asi spíše podezřívavost než nadšení. Mějte proto na paměti, že firemní kultura je dlouhodobým výsledkem vaší politiky, interní komunikace a bezpočtu dalších faktorů. Odměnou vám ale bude tým lidí, kteří táhnou za jeden provaz a vidí ve vašich aktivitách smysl.